ASYM-VELVET-C2_NO-COLOR_19SN019_NONE_01.

ASYM VELVET

הגרסה הנשית של הגנורו, עם כיפוף רוקר קמבר לגלישה קלה אך מדוייקת ומבנה אסימטרי לאיזון מושלם במעבר מסכין לסכין תאפשר לכל גולשת לקחת את הבורד ולשחוט בכל מקום בהר

 

הסנסיי של הקרשי נשים כאן כדי להישאר!